ALGEMEEN REGLEMENT W.T.C MASTENTOP

W.T.C. MASTENTOP is een feitelijke vereniging die deel uitmaakt van de VWB (vlaamse wielrijdersbond), en heeft haar clublokaal in het café STAPELHOEF Veldstraat, 92 Brecht. Het aantal bestuursleden bedraagt 9 leden, met als voorzitter L.Mertens, secretaris J.Verhoye, penningmeester en materiaalmeester F.Geerts, logistiek H.Aernouts, overige bestuursleden L.Aernouts, J. Vrints, D. Beckers, W. Aernouts & T. Van Tichelen.

Het bestuur is niet aansprakelijk, noch ten private titel, noch ten collectieve titel voor ongevallen onder welke vorm dan ook. Er kan tegen het bestuur geen enkel verhaal uitgeoefend worden.​
De club heeft als voornaamste doelstelling het aanmoedigen van het fietstoerisme.
Om de familiale geest van de vereniging en het bovenvermelde doel te bereiken kan de vereniging een aantal nevenactiviteiten organiseren. Deelname en/of medewerking aan de fietsactiviteiten en/of nevenevenementen wordt steeds geaprecieerd.

Lid zijn van de club wil ook zeggen zoveel mogelijk meewerken aan allle andere activiteiten van de club.
Het officiële fietsseizoen start de tweede zondag van maart en eindigt de laatste zondag van oktober.
Tenzij anders meedegedeeld start elke clubuitstap aan het clublokaal STAPELHOEF.
Er wordt steeds stipt gestart op het voorziene uur bij het clublokaal, tijdens de rit wordt steeds in groep gereden.
De ritten (A - B - C) worden meedegedeeld aan de hand van een rittenschema dat opgesteld wordt door het bestuur.

De snelheid van de rit wordt aangegeven door de groepsleider. Het motto is SAMEN UIT SAMEN THUIS.

De gemiddelde richtsnelheid per groep is als volgt: 
* A groep: 31 - 37 km/uur 
* B groep: 27 - 32 km/uur
* C groep: 27 - 30 km/uur

Er wordt een tussenstop voorzien onderweg waar 5 euro wordt uitgelegd voor 2 consumpties.
Voor de overige consumpties (meestal in het clublokaal) wordt een vast bedrag voorzien.
Ieder lid moet op de hoogte zijn van de verkeerscode in het algemeen en van de verkeerscode betreffende het wielertoerisme in het bijzonder en dient er zich aan te houden. 

Op het einde van het seizoen wordt het eindklassement opgemaakt. De clubkampioen van de A - B - C ploeg met de meeste km's wordt gehuldigd tijdens het teerfeest. 

Eventuele opmerkingen, voorstellen of nieuwe ideeën mogen altijd aan een bestuurslid doorgegeven worden, deze zullen in de volgende bestuursvergadering besproken worden.
Voor elke rit (A - B ploeg) wordt een lid aangeduid om met de volgwagen te rijden. Wie niet op de voor hem voorziene datum kan rijden, zoekt zelf een vervanger binnen of buiten de club. 
Bij pech zoekt de volledige groep een veilige plaats om te stoppen. 
De volgwagen heeft wielen mee ter vervanging van een lekke band of defect.
De reservewielen moeten altijd tegen de volgende rit weer in de volgwagen zitten.

Het lidgeld bedraagt 25 euro per jaar, te voldoen aan het begin van het seizoen of tijdens de jaarlijkse algemene vergadering. Bijkomend zijn de leden verplicht zich aan te sluiten bij de V.W.B.(Vlaamse Wielrijdersbond), door zich aan te sluiten bij de VWB zijn deze leden automatisch verzekerd. V.W.B.-lidmaatschap wordt geregeld door de club, na betaling van het V.W.B lidgeld (in 2017 - 30€).
    
Gastrijders kunnen kiezen voor 3 losse ritten en kunnen daarna beslissen officieel lid te worden.
Deze 3 ritten rijden ze op eigen verantwoordelijkheid. Noch bestuur, noch de club kunnen aansprakelijk gesteld worden voor fouten of ongevallen door hem veroorzaakt.
Bij inschrijving of hernieuwing van het lidmaatschap verklaart het lid zich akkoord met het reglement
van de club.

LEDENSTOP tot einde seizoen 2018.
De huidige sponsorovereenkomst voorziet dat de clubkledij vijf opeenvolgende jaren behouden blijft.
Ieder lid kan beschikken over een basispakket kledij die hij bij onze vereniging kan bekomen tegen betaling van een waarborg van 150€.

Elk jaar kan 20€ van deze waarborg terugverdient worden door het deelnemen van minstens 15 clubactiviteiten. Dit zal verrekend worden tijdens de jaarlijkse algemene vergadering.
Tijdens de door de club georganiseerde ritten worden de leden geacht steeds in clubuitrusting te fietsen. Het dragen van een valhelm is steeds verplicht.
Opgemaakt te Brecht op 05/02/2017